Het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden werkt aan een dijkverbetering tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Sweco (i.s.m. Arcadis) stelt de producten op die in de verkenningsfase worden opgeleverd. In de Nota van Uitgangspunten (NvU) worden de huidige situatie, de opgaven en de uitgangspunten voor het dijkontwerp beschreven voor dit deeltraject. Vervolgens is een gezamenlijk ontwerpproces met overheden, omwonenden en belanghebbenden doorlopen. Uit alle mogelijkheden is gekozen voor drie kansrijke oplossingen. Deze zijn beschreven in de Nota van Kansrijke Oplossingen (KNO). Alle producten zijn als digitale producten opgesteld, zodat ze voor eenieder via internet te lezen zijn.

Nota van uitgangspunten: klik hier
Nota Kansrijke Oplossingen: klik hier