Waterschap Rivierenland werkt aan een dijkverbetering tussen Tiel en Waardenburg. Sweco stelt samen met het waterschap de planproducten op. In diverse stappen is het ontwerp steeds verder gedetailleerd. Zo is aan het eind van de verkenningsfase het Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld.

Het Voorkeursalternatief is verder ontwikkeld via een Concept Vergunningen Ontwerp (CVO, najaar 2019) naar het Vergunningenontwerp zoals dat ook is opgenomen in het Projectplan Waterwet. In onderhavig Specifiek MER wordt het Vergunningenontwerp (VO) beoordeeld.

Link naar het MER