De provincie Noord-Brabant wil het zuidelijke deel van de N69 tussen Valkenswaard en de Belgische grens verbeteren. De provincie heeft een planstudie gestart om te onderzoeken welke verbetermogelijkheden er voor de N69 zijn. Met het oog op de formele procedure is er binnen de planstudie een voorsortering gemaakt naar drie basisvarianten en één benchmark variant.

De varianten zijn op de website in woord en beeld beschreven. Voor deze varianten is voor de planstudie al globaal in beeld gebracht welke effecten men kan verwachten. Dit is gedaan op basis van expert judgement en geeft in deze fase richting aan de mogelijke effecten. In het MER zal uitgebreider onderzoek worden gedaan om de effecten beter in beeld te krijgen en mogelijke maatregelen te beschrijven.

Link naar het MER