Het bestemmingsplan de Noordoosthoek maakt de realisatie van woningen mogelijk. De Noordoosthoek is een onderdeel van de ten noordoosten van ‘s-Hertogenbosch gelegen woonwijk De Groote Wielen. Voor het bestemmingsplan moet de procedure van de milieueffectrapportage worden doorlopen. de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft er voor gekozen een ‘omgevingseffectrapport’ (OER) op te stellen. Via de link hieronder komt u op de digitale versie van het OER.

https://www.e-rapport.nl/oer-noordoosthoek/