Effectbeoordeling

Binnen het project vindt geen compensatie van de CO2-kosten van de aanleg plaats. Het effect op het criterium energie is daarmee beoordeeld als neutraal (0). Voor circulariteit is de beoordeling beperkt positief (0/+) vanwege de toepassing van circulair dijkmateriaal. Voor biodiversiteit is de beoordeling op basis van de toename in natuurpunten zeer positief (++) .

Mitigerende maatregelen

Voor dit aspect zijn mitigerende maatregelen niet van toepassing.