Bij Zennewijnen, dijkvak 5 tot de noordelijke helft van dijkvak 6, bevindt zich de locatie van een (voormalige) steenfabriek. Het binnendijkse gebied ter hoogte van dijkvak 6, 7 en de noordelijke helft van dijkvak 8 is aangemerkt als smalle uiterwaarden voor schaardijk na normaliseren van de Waal. Verder ligt langs deze lengte de bestaande schaardijk parallel (aan de landzijde) aan de voormalige schaardijk. Vanaf de zuidelijke helft van dijkvak 8 tot voorbij dijkvak 10 ligt buitendijks een kil. Deze loopt gelijk aan de dijk van dijkvak 8 tot en met dijkvak 9. Vanaf dijkpaal TG053 in dijkvak 10 komt deze steeds verder van de dijk te liggen. Vanaf dit punt ligt er tussen de dijk en de kil oudhoevig land. Tussen TG056 en TG057 in dijkvak 10 ligt begint een bestaande overtuin die verder doorloopt.

In dijkvak 8 ligt ter hoogte van TG042 een Rijksmonument en ter hoogte van TG043 een gemeentelijk monument. In dijkvak 9 ligt tussen TG047 en TG048 een gemeentelijk monument.