Landschap

De dijk bij het buurtschap Zennewijnen is rechtlijnig en de omgeving wijds. De verbinding tussen Waal, dijk en bewoning is direct en compact. Tussen Zennewijnen en Ophemert is het dijkverloop bepaald door een voormalige stroombaan van de Waal.

De dijk

Het dijktraject is ruimtelijk op te delen in een schaardijk dicht bij de Waal met het buurtschap Zennewijnen onder aan de dijk en de kronkelwaardijk langs de Stiftsche Uiterwaarden met een kil aan de buitenteen. De dijk bij Zennewijnen is recht en eenvormig. Vanaf de stoep van de Hermoesestraat richting Ophemert heeft de dijk een bochtig verloop en oogt smaller.

De omgeving

Een smalle uiterwaard scheidt de dijk bij Zennewijnen van de Waal. De openheid en de nabijheid zorgen voor een sterke beleving van de rivier. In het verlengde van de Bredestraat ligt aan de Waal een voormalige Bol (oorspronkelijk haventje en voetveer). Het veerhuis (De Roode Molen) staat als enig bouwwerk hoog aan de dijk. Hier sluit ook de zomerkade aan op de dijk. Het grondgebruik is grotendeels agrarisch (weide- akkerbouw).

De buurtschap kenmerkt zich door losse bebouwing met tuinen, ingeklemd tussen de dijk en de Hermoesestraat. De huizen staan grotendeels onder aan de dijk, georiënteerd en ontsloten op de Hermoesestraat. Twee stoepen (Hermoesestraat en Bredestraat) markeren Zennewijnen en verbinden de buurtschap, samen met enkele dijktrappen, met de dijk.

Tussen stoep Hermoesestraat en Ophemert (stoep Goossen Janssenstraat) is de dijk ruimtelijk afwisselend. Opgaande beplanting langs de kil zorgt voor een gevarieerde beleving van de Stiftsche Uiterwaarden en de Waal. Binnendijks staan langs het hele dijktraject huizen onder aan de dijk met de voorzijde en ontsluiting daarop georiënteerd. Op één plaats is de concentratie van bebouwing hoog en vormt het een buurtje aan de kil (Waalbandijk 61). Hier staat ook buitendijks een dijkwoning. Het grondgebruik is afwisselend, weide-akkerbouw en laagstamboomgaarden.

Ontwikkelingen

Ten oosten van Ophemert wordt de woonwijk Slingerbos ontwikkeld en ten westen van de stoep van de Goossen Janssenstraat worden 2 woningen onder aan de dijk gebouwd.