In dit hoofdstuk wordt het ontwerp per dijkvak beschreven. Het eerste kopje ‘Kaart Vergunningenontwerp’ biedt u de mogelijkheid om het gehele plangebied te bekijken, met bijbehorende oplossingsrichting. Ook kunt u dwarsprofielen bekijken van het ontwerp. Door in de kaart te klikken op een dwarsprofiel krijgt u de mogelijkheid deze afbeelding te openen.

De andere kopjes bieden de mogelijkheid om per dijkvak (opgedeeld naar dijkdeel) het ontwerp te bekijken. Hierin wordt informatie gegeven, alsook illustraties van dwarsprofielen