De A-watergangen in het gebied worden onderhouden door het waterschap en de B- en C-watergangen door particuliere eigenaren.

De gemeenten Tiel en West Betuwe zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen en fietspaden op de dijk. Het onderhoud van de op- en afritten van particuliere woningen ligt bij de eigenaar van de woning.

Het waterschap is verantwoordelijk voor beheer van de binnen- en buitentaluds en steunbermen van de dijk.

Bij taluds steiler dan 1:3 kan niet met regulier materieel (tractor met maai-arm) gewerkt worden en wordt er met aangepast materieel (kleinere, en duurdere machines) gewerkt.

De bestaande taluds van de waterkering zijn ter plaatse van de dijkvakken 1 t/m 4 over het algemeen 1:3 of flauwer. Aan de binnenzijde is een beheerstrook aanwezig, uitgezonderd bij Sprokkelenburg en de bebouwing aan de binnenzijde van de Steenfabriek.

In deelgebied Zennewijnen heeft het binnentalud een helling van 1:3. Het buitentalud heeft in dijkvakken 6 en 9 een helling van 1:2 en in dijkvak 7, 8 en 10 een helling van 1:3.

Bij Ophemert heeft de dijk zowel binnen- als buitenwaarts een talud tussen de 1:2 en 1:3. De dijk is het smalst in dijkvak 15 waar zowel binnen- als buitenwaarts een talud van 1:2 heeft. De dijk is voornamelijk bekleed met gras.

In deelgebied Varik zijn de taluds in dijkvak 16 zijn vrij steil, namelijk 1:2. Hier is ook steenbekleding aanwezig. In dijkvak 17 en 18 is het talud aan de buitenzijde 1:3 en aan de binnenzijde ook 1:2.

In deelgebied Kwelbos Varik heeft de dijk in dijkvak 19 t/m 21 een talud aan de buitenzijde van 1:2 en aan de binnenzijde van 1:3. De dijk is voornamelijk bekleed met gras.

In deelgebied Heesselt varieert het buitentalud van ca 1:3 in dijkvak 22 tot ca 1:2 in dijkvak 23 en 24, waar in deze dijkvakken ook een harde bekleding op het talud aanwezig is. Dit deelgebied heeft geen steunbermen aan de buitenzijde. Het binnentalud in dit deelgebied is over het algemeen steiler dan 1:3 (dijkvak 21, 22 en 24) en er zijn lokaal binnenbermen aanwezig.

In deelgebied Heesseltsche uiterwaarden zijn zowel het binnen- als buitentalud steiler dan 1:3. In het buitentalud van dijkvak 29 en 30 is ook steenbekleding aanwezig.

Bij Opijnen heeft de dijk zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde bermen halverwege het talud.

Bij de Rijswaard, ter plaatse van het landgoed, zijn de taluds relatief zeer steil (steiler dan 1:1,5). Hierdoor kan niet met regulier materieel (tractor met maai-arm) gewerkt worden en wordt er met aangepast materieel (kleinere, en duurdere machines) gewerkt. Ter plaatse van de steenbekleding (delen van dijkvak 39 t/m 41) wordt het talud geklepeld.