Hier vindt u de overzichtskaart van dijkversterking Tiel-Waardenburg.

U kunt hier inzoomen op uw eigen woongebied en de verschillende kaartlagen aan- en uitzetten om zo een indruk te krijgen van de milieueffecten. Dit doet u door rechts op het tweede icoontje (de drie laagjes onder elkaar) te klikken en aan-/uit te zetten wat u wel of niet wilt zien.

Mocht u de weg kwijt zijn in de kaart, druk dan op ‘home’ (het huis-icoontje) aan de linkerkant van de kaart. Zo zoomt u direct uit naar de beginsituatie.