In het ontwerp voor de dijkversterking is al rekening gehouden met aanleg van natuur, KRW gebied en rivierkunde. De effecten van de dijkversterking inclusief de getroffen maatregelen worden in beeld gebracht en beschreven in ‘Effecten per dijkdeel’. Onderstaand is aangegeven welke maatregelen ten aanzien van waterhuishouding, kabels en leidingen, natuur, KRW, rivierkunde en archeologie onderdeel uitmaken van het ontwerp.