2.1 Introductie

Voor de nieuwe vaarverbinding zijn in het MER zes verschillende routes onderzocht. In het MER worden deze routes ook wel 'alternatieven' genoemd. De volgende alternatieven zijn onderzocht: NulplusalternatiefVuntus via 't…

Lees verder 2.1 Introductie

2.2 Nulplusalternatief

Het nulplusalternatief focust zich op het oplossen van de bestaande knelpunten in de huidige, lange route. De capaciteit van de bestaande sluizen is op dit moment beperkt, waardoor er wachttijden…

Lees verder 2.2 Nulplusalternatief

2.3 Vuntus via ‘t Hol

Deze route loopt vanuit de Wijde Blik via ’t Hol naar de Vuntus. De doorsteek vanuit de Wijde Blik richting ‘t Hol loopt via de Bruggevaart. In de oeverzone van…

Lees verder 2.3 Vuntus via ‘t Hol

2.4 Vuntus via het Moleneind

Deze route loopt vanuit de Wijde Blik via het Moleneind naar de Vuntus. Voor de doorsteek van het Moleneind worden twee varianten onderzocht. De meest noordelijke variant kruist het Moleneind…

Lees verder 2.4 Vuntus via het Moleneind

2.5 Vuntus via Loenderveense Plas Oost

Deze route loopt vanuit de Wijde Blik via de Loenderveense Plas Oost naar de Vuntus. Voor de passage van de Dirck A. Lambertszkade wordt een sluis met beperkte schutverliezen aangelegd…

Lees verder 2.5 Vuntus via Loenderveense Plas Oost

2.6 Loenderveense Plas Oost

Deze route loopt vanuit de Wijde Blik via de Loenderveense Plas Oost naar de Eerste Plas. Deze route komt deels overeen met de route “Vuntus via Loenderveense Plas Oost”, maar…

Lees verder 2.6 Loenderveense Plas Oost

2.7 Vecht

Deze route loopt vanuit de Wijde Blik naar Terra Nova en gaat vervolgens via de Vecht en een nieuw te graven watergang naar de Derde Plas (Loosdrechtse Plassen). De route…

Lees verder 2.7 Vecht