3.1 Introductie

Introductie effectbeoordeling Het onderzoek richt zich op de milieuaspecten die door het planvoornemen kunnen worden beïnvloed. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke maatschappelijke baten en welke kosten er worden verwacht.…

Lees verder3.1 Introductie

3.4 Cultuur

Hoofdstuk 7 en 9 van het MER beschrijft de effecten voor de thema’s recreatie, landschap, cultuurhistorie en archeologie. Op recreatief gebied onderscheiden de alternatieven zich van elkaar in hun meerwaarde…

Lees verder3.4 Cultuur

3.6 Visualisaties

Doorgang Moleneind vanuit de lucht (alternatief Vuntus via 't Moleneind) Doorgang Moleneind vanaf straat (alternatief Vuntus via 't Moleneind) Doorgang A. Lambertszkade richting Loenderveense Plas Oost (alternatief Vuntus via Loenderveense…

Lees verder3.6 Visualisaties