Deze route loopt vanuit de Wijde Blik via de Loenderveense Plas Oost naar de Eerste Plas. Deze route komt deels overeen met de route “Vuntus via Loenderveense Plas Oost”, maar in plaats van een doorsteek naar de Vuntus te maken wordt een doorsteek door de Veendijk naar de Eerste Plas gemaakt. Voor de kruising van de Veendijk worden twee varianten onderzocht; een doorsteek in het zuidelijk deel van de Veendijk en een doorsteek in het noordelijk deel van de Veendijk (nabij de Oud-Loosdrechtsedijk). Daarmee wordt de bandbreedte van effecten in beeld gebracht. Ook bij deze route wordt de vaarverbinding door de Loenderveense Plas Oost door middel van damwanden geïsoleerd van de rest van de Loenderveense Plas Oost, waarmee aantasting van de waterkwaliteit (ten bate van drinkwatervoorziening) wordt voorkomen. Aan de westzijde van de damwand wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd (breedte circa 10-15 m), waarmee nieuw leefgebied ontstaat voor moerasvogels (o.a. grote karekiet).  

Voor de doorsteek naar de Eerste Plas wordt een vaarduiker aangelegd. In zowel de Wijde Blik als de Eerste Plas worden geleidingsmaatregelen getroffen om de oevers te beschermen, waardoor de oevervegetatie zich beter kan ontwikkelen.