Deze route loopt vanuit de Wijde Blik via de Loenderveense Plas Oost naar de Vuntus. Voor de passage van de Dirck A. Lambertszkade wordt een sluis met beperkte schutverliezen aangelegd en het waterpeil in de geïsoleerde vaarroute door de Loenderveense Plas Oost wordt op hetzelfde niveau gebracht als het waterpeil in de Vuntus. De sluis krijgt een capaciteit van 20 x 4 m en over de sluis wordt een vaste brug voor wandelaars en fietsers aangelegd. Er is voor gekozen om op deze locatie een sluis aan te leggen (en niet in de Horndijk) omdat hiermee wordt voorkomen dat er een kwelstroom ontstaat van de Vuntus naar de vaarroute in de Loenderveense Plas Oost. Ook is deze locatie toekomstbestendiger omdat uitbreiding van de vaarroute naar het zuiden mogelijk blijft.  

Daar waar de route door de Loenderveense Plas Oost loopt, wordt deze door middel van damwanden geïsoleerd van de rest van de Loenderveense Oost. Daarmee wordt aantasting van de waterkwaliteit (ten bate van drinkwatervoorziening) van de rest van de Loenderveense Plas Oost voorkomen. Aan de westzijde van de damwand wordt een natuurvriendelijke oever (breedte circa 10-15 m) aangelegd, waarmee nieuw leefgebied kan ontstaan voor moerasvogels (o.a. grote karekiet).

Voor de kruising van de Horndijk worden twee varianten onderzocht; een doorsteek in het zuidelijk deel van de Horndijk (nabij de Oud-Loosdrechtsedijk) en een doorsteek in het noordelijk deel van de Horndijk (nabij de Kromme Rade). Daarmee wordt de bandbreedte van de effecten in beeld gebracht. Voor de doorsteek naar de Vuntus wordt een vaarduiker aangelegd. Voor de doorsteek van de Vuntus naar de Eerste Plas (Loosdrechtse Plassen) wordt gebruik gemaakt van de bestaande doorsteken in de Oud-Loosdrechtsedijk. In zowel de Wijde Blik als de Vuntus worden richting de doorsteken geleidingsmaatregelen getroffen om de oevers te beschermen, waardoor de oevervegetatie zich beter kan ontwikkelen.