Proces Planstudie N69

De provincie Noord-Brabant wil het zuidelijke deel van de N69 tussen Valkenswaard en de Belgische grens verbeteren. De provincie heeft een planstudie gestart om te onderzoeken welke verbetermogelijkheden er voor de N69 zijn. Eerst zijn de knelpunten gedetermineerd, waarna er bouwstenen zijn benoemd om deze knelpunten op te lossen. De bouwstenen zijn gebruikt voor het samenstellen van drie varianten: Variant AVariant B en Variant C. Naast deze drie basisvarianten is er een Minimale DV Variant apart getoetst om te zien wat mogelijk is binnen de minimale eisen van een duurzaam veilig wegontwerp. De beoordeling van deze extra variant is opgenomen in een aparte rapportage, maar wordt verder niet meegenomen in de beoordeling naast de andere drie varianten. De varianten zijn getoetst op verschillende milieu- en leefbaarheidsthema’s, onderverdeeld in effecten op OmgevingEconomieMobiliteit en Infrastructuur en Leefbaarheid.

Deze planstudie geeft de kaders voor het opstellen van het MER. Naast het hoofddocument is er een uitgebreide analyse van de varianten opgenomen binnen een Notitie Onderzoeksvarianten. Deze notitie vormt het achtergronddocument van de planstudie.

 

Hoe is deze samenvatting opgebouwd:

Deze website geeft u een samenvatting van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Notitie Onderzoeksvarianten. Er zijn meerdere manieren waarop de N69 verbeterd kan worden. Onder het kopje ‘Varianten’ zijn de drie basisvarianten en benchmarkvariant beschreven die in het MER nader worden onderzocht. Voor deze varianten is voor deze Planstudie al globaal in beeld gebracht welke effecten men kan verwachten. Dit is gedaan op basis van expert judgement en geeft in deze fase richting aan de mogelijke effecten. In het MER zal uitgebreider onderzoek worden gedaan om de effecten beter in beeld te krijgen en mogelijke maatregelen te beschrijven. De effectscreening die op deze website en in de Notitie Onderzoeksvarianten is gedaan is dus nadrukkelijk niet bedoeld om een voorkeursalternatief te kiezen.

Onderstaande kaart toont de ligging van de N69 ten opzichte van Lommel, Valkenswaard en Eindhoven.

Geef een antwoord