N69 Zuid 2030

Ten westen van Valkenswaard, Dommelen en Waalre wordt in 2020 / 2021 de nieuwe N69 aangelegd, de zogenaamde ‘Westparallel’. Deze nieuwe 80 km weg (1 x 2 strooks) wordt aangelegd om met name het vrachtverkeer om Valkenswaard en Waalre heen te leiden naar een meer westelijke ontsluiting op de A67/A2 (N2). Deze nieuwe N69 sluit net ten noorden van de Kempervennendreef aan op het bestaande tracé (Luikerweg) ter hoogte van hectometerpaal 44,5.

Na de aanleg van de Westparallel (openstelling gepland voor 2022) wordt aan de Nederlandse zijde van deze internationale wegverbinding ook het wegvak tussen Valkenswaard-Zuid en de Belgische grens aangepakt. Het doel is het wegvak op te waarderen tot hetzelfde niveau als de Westparallel. De provincie voert een planstudie uit naar de mogelijkheden voor de herontwikkeling van deze weg.

Hier vindt u meer informatie over de probleem- en doelstellingen die zich voordoen bij de herontwikkeling. Er zijn meerdere knelpunten aangeduid die middels de herontwikkeling opgelost kunnen worden. Om deze knelpunten langs de N69 Zuid op te lossen hebben de betrokken ambtenaren verschillende bouwstenen benoemd. Deze knelpunten en bouwstenen zijn hier te raadplegen.