Studieconcept 1

Studieconcept 1 wordt gekenmerkt door het uitwisselpunt ter hoogte van de huidige rotonde bij Borkel en Schaft. Dit is tevens het enige uitwisselpunt dat de uitwisseling van verkeer tussen de N69 en het onderliggende wegennet mogelijk maakt.

De N69 wordt uitgevoerd als 80 km per uur weg met twee vrijliggende rijbanen en binnenberm. Ten westen van de N69 ligt een parallelweg welke verplaatsingen over het onderliggende wegennet voor langzaam verkeer, landbouwverkeer en bestemmingsverkeer mogelijk maakt. Ten noorden van de Kempervannendreef wordt een fiets- en voetgangers verbinding gerealiseerd, welke fietsers en voetgangers de mogelijkheid geeft om het natuurgebied De Malpie vanaf het westen te betreden. Ten zuiden van de Kempervennendreef wordt een ecoduct voor groot wild gerealiseerd. Het hoogwaardig openbaar vervoer bevindt zich op de rijbaan. Ter hoogte van de Kempervennendreef wordt er een halteplaats voorzien.

Uitsnede studieconcept 1 – Kempervennendreef

Ongeveer 500 meter ten noorden van de militaire begraafplaats, tot net ten zuiden van het uitwisselpunt bij Borkel en Schaft wordt de weg verdiept aangelegd. Op deze wijze is de militaire begraafplaats beter bereikbaar voor bezoekers en hoeft de oversteek van de N69 ter hoogte van Borkel en Schaft niet verhoogd te worden aangelegd. Ter hoogte van de begraafplaats wordt de N69 overkapt, waarbij deze overkapping kan fungeren als parkeerplaats voor bezoekers van de begraafplaats.

Uitsnede studieconcept 1 – Rotonde Borkel & Schaft

Zoals reeds genoemd wordt het binnen studieconcept 1 mogelijk gemaakt de N69 op te rijden of te verlaten ter hoogte van de huidige rotonde bij Borkel en Schaft. Het beperken van de hoeveelheid aansluitingen op de N69 verbetert de doorstroming en gaat sluipverkeer zoveel mogelijk tegen.

Ten zuiden van Borkel en Schaft blijft de N69 in tegenstelling tot studieconcept 2 op haar huidige ligging liggen, met ten westen een parallelstructuur. Ter hoogte van Berkheuvels wordt er een fiets- en voetgangersbrug gerealiseerd naar Het Mortelke. Op deze wijze blijft de knooppuntroute voor voetgangers behouden. Achterste Brug is bereikbaar via de parallelstructuur ten westen van de N69, middels een nieuwe ongelijkvloerse verbinding. Dit garandeert de bereikbaarheid voor landbouw- en recreatief verkeer. Het Natura 2000-gebied ten westen en oosten van de N69 wordt net ten noorden van De Maaij met elkaar verbonden via een ecoduct voor groot wild.

Uitsnede studieconcept 1 – Berkheuvels en Achterste Brug

Het uitgangspunt voor het meest zuidelijke deel van de N69 is het ruimtelijk plan opgesteld door de gemeente Lommel en Bergeijk. De directe aansluitingen van De Maaij en de N715 zullen verdwijnen. Doorgaand verkeer wordt hier geweerd. Tot De Maaij hebben fietsers een vrijliggend fietspad ten westen van de parallelweg voor bestemmings-/landbouwverkeer. Ten behoeve van de verkeersveiligheid en doorstroming worden oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers ongelijkvloers uitgevoerd. Zo wordt er ter hoogte van De Maaij een fiets- en landbouwbrug gerealiseerd over de N69, komt er een fietsbrug ter hoogte van het tankstation en één net ten zuiden van de voormalige aansluiting van de N715. Op deze wijze wordt het natuurgebied zo optimaal mogelijk voor fietsers en voetgangers ontsloten.

Het vernieuwde tracé zorgt ervoor dat de bocht ten zuiden van de grens verflauwd wordt. Afhankelijk van de verflauwing van de bocht kan het zijn dat meerdere gebouwen ten oosten van de huidige N69 plaats moeten maken. Het voorzien van een nieuwe instapplek voor bezoekers van het landschap ‘De Plateau-Hageven’ in de omgeving van de recreatieve dwarsverbindingen aan de westzijde van de N-wegen, zorgt er daarnaast voor dat de parkeerplaats ‘De Plateau’ verdwijnt uit Natura 2000-gebied.

Uitsnede studieconcept 1 – Tracédeel 3