Studieconcept 2

Studieconcept 2 wordt gekenmerkt door het uitwisselpunt ter hoogte van Achterste Brug. Dit is tevens het enige uitwisselpunt dat de uitwisseling van verkeer tussen de N69 en het onderliggende wegennet mogelijk maakt. De keuze voor een uitwisselpunt ter hoogte van Achterste Brug moet ervoor zorgen dat zowel bewoners afkomstig uit Bergeijk, Lommel als Borkel en Schaft de N69 kunnen bereiken, zonder dat het sluipverkeer op de Bergeijksedijk of De Maaij toeneemt. 

De N69 wordt net als studieconcept 1 uitgevoerd als 80 km per uur weg met twee vrijliggende rijbanen en binnenberm. Ten westen van de N69 ligt een parallelweg welke verplaatsingen over het onderliggende wegennet voor langzaam verkeer, landbouwverkeer en bestemmingsverkeer mogelijk maakt. Ten noorden van de Kempervannendreef wordt een fiets- en voetgangers verbinding gerealiseerd, welke fietsers en voetgangers de mogelijkheid geeft om het natuurgebied De Malpie vanaf het westen te betreden. Ten zuiden van de Kempervennendreef wordt een ecoduct voor groot wild gerealiseerd. Het hoogwaardig openbaar vervoer bevindt zich op de rijbaan. Ter hoogte van de Kempervennendreef wordt er een halteplaats voorzien.

Uitsnede studieconcept 2 - Kempervennendreef

Ter hoogte van de militaire begraafplaats maakt de N69 een lichte ombuiging, zodat er meer ruimte wordt voorzien tussen N69 en de begraafplaats. Ten behoeve van eventuele bezoekers wordt er een keerlus voorzien voor bussen. Ten behoeve van verkeer afkomstig van Borkel en Schaft die reizen in de richting van Valkenswaard is er een ongelijkvloerse kruising voorzien op de Oude Dorpsstraat. De beoogde verdiepte ligging van de N69 ter hoogte van de huidige rotonde bij Borkel en Schaft begint net ten noorden van de Oude Dorpsstraat en zorgt ervoor dat de kruisende Bergeijksedijk/Dorpsstraat niet de hoogte in hoeft te gaan. Dit beperkt landschappelijke impact van de herinrichting van de N69.

 

Uitsnede studieconcept 2 - Rotonde Borkel en Schaft

Ten zuiden van de huidige rotonde bij Borkel en Schaft wordt de ligging van de N69 omgewisseld met het fietspad. Hierdoor kunnen de monumentale bomen langs het tracé behouden blijven. Op het tracé van het bestaande fietspad komt de nieuwe N69 te liggen en op het bestaande tracé van de N69 een parallelstructuur waar ook fietsers van gebruikmaken.Ter hoogte van Berkheuvels wordt er een fiets/voetgangersburg gerealiseerd. Berkheuvels ligt ten westen van de N69 en wordt middels een aparte parallelstructuur ontsloten richting Achterste Brug. Vanaf Achterste Brug, waar het enige uitwisselpunt voorzien is hervat de N69 haar bestaande ligging richting het zuiden. De parallelstructuur ligt vanaf hier terug ten westen van de N69. Het Natura 2000-gebied ten westen en oosten van de N69 wordt net ten noorden van De Maaij met elkaar verbonden via een ecoduct voor groot wild.

Uitsnede studieconcept 2 – Berkheuvels en Achterste Brug

Het uitgangspunt voor het meest zuidelijke deel van de N69 is het ruimtelijk plan opgesteld door de gemeente Lommel en Bergeijk. De directe aansluitingen van De Maaij en de N715 zullen verdwijnen. Doorgaand verkeer wordt hier geweerd. Tot De Maaij hebben fietsers een vrijliggend fietspad ten westen van de parallelweg voor bestemmings-/landbouwverkeer. Ten behoeve van de verkeersveiligheid en doorstroming worden oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers ongelijkvloers uitgevoerd. Zo wordt er ter hoogte van De Maaij een fiets- en landbouwbrug gerealiseerd over de N69, komt er een fietsbrug ter hoogte van het tankstation en één net ten zuiden van de voormalige aansluiting van de N715. Op deze wijze wordt het natuurgebied zo optimaal mogelijk voor fietsers en voetgangers ontsloten.

Het vernieuwde tracé zorgt ervoor dat de bocht ten zuiden van de grens verflauwd wordt. Afhankelijk van de verflauwing van de bocht kan het zijn dat meerdere gebouwen ten oosten van de huidige N69 plaats moeten maken. Het voorzien van een nieuwe instapplek voor bezoekers van het landschap ‘De Plateau-Hageven’ in de omgeving van de recreatieve dwarsverbindingen aan de westzijde van de N-wegen, zorgt er daarnaast voor dat de parkeerplaats ‘De Plateau’ verdwijnt uit Natura 2000-gebied.