In navolging van fase 1 waarin de eerste drie basisvarianten en de benchmarkvariant zijn samengesteld en onderzocht, zijn er in fase 2 samen met de gebiedspartners twee studieconcepten samengesteld. Deze twee studieconcepten sorteren nog meer voor op een realistische en breed gedragen voorkeursvariant.

Voor de twee studieconcepten geldt in tegenstelling tot de drie basisvarianten dat de tracédelen goed op elkaar aansluiten en het tracé gezien kan worden als één geheel. Op deze wijze zijn de twee studieconcepten dan ook beoordeeld.