Er zijn binnen de eerste fase van deze planstudie drie basisvarianten en één benchmarkvariant onderzocht. Het ontstaan van de varianten en de wijze waarop deze zijn opgebouwd is te vinden onder het kopje bouwstenen. De benchmarkvariant dient ter illustratie, maar maakt geen onderdeel uit van de onderlinge afweging van de varianten. De N69 Zuid is opgedeeld in drie tracédelen, welke binnen varianten A, B en C elk een andere invulling krijgen. De varianten zijn zo logisch mogelijk samengesteld, maar staan nog niet vast in deze vorm.

De tracédelen sluiten niet vlekkeloos op elkaar aan, waardoor ervoor gekozen is de beoordeling van de varianten zoveel mogelijk op te knippen in de deelvarianten/puzzelstukken.