Variant A

Het gehele tracé van de N69 Zuid is onderverdeeld in drie delen. Tracédeel 1 loopt vanaf de aansluiting van de Nieuwe N69 tot ten zuiden van de rotonde bij Borkel en Schaft. Tracédeel 2 loopt vanaf de rotonde bij Borkel en Schaft tot de Maaij, en tracédeel 3 loopt vanaf de Maaij tot kilometerpaal 85.3 van de Belgische N74.

Visualisaties

A2 - 20200115_121936 A2 - 20200115_121936 Visualisatie

HOV-halteplaats Kempervennen

A4 C4 - 20200115_123238 A4 - 20200115_123238 - Visualisatie

Kruising Borkel & Schaft zonder uitwisseling, gezien vanaf de Dorpsstraat

A6 B6 C6 - 20200115_124159 A6 - 20200115_124159 Visualisatie

Behoud monumentale bomen dankzij het omwisselen van fietspad en N69

20200115_124626 A7 - 20200115_124626

Ongelijkvloers uitwisselpunt Achterste Brug

8A 8B 8C 8A

Ecoduct tussen beide delen van Natura 2000-gebied De Plateaux Hageven, inclusief oversteek landbouwverkeer en fietsers

Bestaande situatie A9

Tunnelmond ter hoogte van de Maaij. Hierdoor geen uitwisseling tussen N69 en de Maaij