Variant B

Het gehele tracé van de N69 Zuid is onderverdeeld in drie delen. Tracédeel 1 loopt vanaf de aansluiting van de Nieuwe N69 tot ten zuiden van de rotonde bij Borkel en Schaft. Tracédeel 2 loopt vanaf de rotonde bij Borkel en Schaft tot de Maaij, en tracédeel 3 loopt vanaf de Maaij tot kilometerpaal 85.3 van de Belgische N74.

Visualisaties

B1 C1 - 20200115_121638 B1 C1 - 20200115_121638 - Visualisatie

Fietspad richting het ecoduct ter hoogte van de Kempervennendreef

B3 C3 - 20200115_122400 B3 C3 - 20200115_122400 Visualisatie

Ecoduct tussen Kempervennendreef en De Malpie

B5 - 20200115_123627 B5 - 20200115_123627 Visualisatie

Ongelijkvloers uitwisselpunt Borkel & Schaft, gezien vanaf de Bergeijksedijk

A6 B6 C6 - 20200115_124159 B6 C6 - 20200115_124159 Visualisatie

Verdwijnen monumentale bomen door behoud huidige ligging N69

20200115_124626 B7 - 20200115_124626

Tunnel onder de N69 ter hoogte van Achterste Brug met doorsteek naar het achterland

8A 8B 8C 8C

Ecoduct tussen beide delen van Natura 2000-gebied De Plateaux Hageven

B9 (10.1) 10.1

Maaiveldligging N69, waarbij het uitwisselpunt tussen N69 en de Maaij verdwijnt

B11 - 20200115_125744 B11 - 20200115_125744 - Visualisatie

Begin doorsnijding Natura 2000-gebied De Plateaux Hageven ter hoogte van Tankstation De Barrier