Variant C

Het gehele tracé van de N69 Zuid is onderverdeeld in drie delen. Tracédeel 1 loopt vanaf de aansluiting van de Nieuwe N69 tot ten zuiden van de rotonde bij Borkel en Schaft. Tracédeel 2 loopt vanaf de rotonde bij Borkel en Schaft tot de Maaij, en tracédeel 3 loopt vanaf de Maaij tot kilometerpaal 85.3 van de Belgische N74.

Visualisaties

B1 C1 - 20200115_121638 B1 C1 - 20200115_121638 - Visualisatie

Fietspad richting ecoduct ter hoogte van de Kempervennendreef

B3 C3 - 20200115_122400 C3 - 20200115_122400

Ecoduct tussen Kempervennendreef en De Malpie

A4 C4 - 20200115_123238 C4 - 20200115_123238 Visualisatie

Kruising Borkel & Schaft zonder uitwisseling van verkeer, gezien vanaf de Dorpsstraat

A6 B6 C6 - 20200115_124159 B6 C6 - 20200115_124159 Visualisatie

Verdwijnen monumentale bomen door behoud huidige ligging N69

20200115_124626 C7 - 20200115_124626

Tunnel onder de N69 ter hoogte van Achterste brug, zonder doorsteek naar het achterland

8A 8B 8C 8C

Ecoduct tussen beide delen van Natura 2000-gebied De Plateaux Hageven

C10 Bestaand C10

Verhoogde ligging en uitwisselpunt ter hoogte van de Maaij, gezien vanaf de Maaij

C12 - 20200115_130257 C12 - 20200115_130257 - Visualisatie

De verhoogde ligging kruist de parallelweg welke gebruik maakt van het bestaande tracé