Minimale DV Variant

Ter aanvulling op varianten A, B en C is er een minimale duurzaam veilige variant uitgewerkt voor tracédelen 1 en 2. Het betreft het deel van de N69 tussen de aansluiting met de nieuwe N69 en de kruising bij de Maaij. Het grensgebied dat valt binnen tracédeel 3 is expliciet niet meegenomen binnen deze variant, omdat de gemeente Bergeijk in samenwerking met de gemeente Lommel een ruimtelijk plan uitwerk voor dit grensgebied.